logo

Bronbemaling

Wanneer past men bronbemaling toe?
Als men onder de grondwaterstand werkzaamheden moet verrichten. Door het toepassen van een vorm van bemaling is het mogelijk hier de grondwaterstand tijdelijk te verlagen waardoor deze werkzaamheden verricht kunnen worden.

De keuze van bemaling wordt mede bepaald door de: 

  • Bodemopbouw
  • Grondwaterstand
  • Afmeting ontgraving
  • Diepte ontgraving
  • Planning werkzaamheden

Er zijn 4 verschillende manieren om te bemalen: